No data available
Bezdan
--- °C
Weather details
Vreme izveštaja---
Uslovi---
Osećaj---
Rosa---
Pravac vetra---
Promenljivi pravac vetra---/---
Brzina vetra---
Udari vetra---
Vidljivost---
Pritisak---
Vlažnost vazduha---
Indeks vlažnosti---
Toplotni indeks---
Padavine---
Baner


PP "BEZDAN" AD
Dokumenta

 

Odluka o razrešenjima i imenovanjima 06.06.2018

Predlog NO o potrebi sprovodjenja 06.06.2018

Izveštaj nakon odrzavanja Skupštine 06.06.2018

Odluka o usvajanju ZR 06.06.2018

Odluka o promeni pravne forme 06.06.2018

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP 06.06.2018

Odluka o prestanku javnog društva 06.06.2018

Odluka o prestanku svojstva javnog društva - nacrt 14.05.2018

Nacrt Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta 14.05.2018

Punomoć 10.05.2018

Formular za glasanje u odsustvu 10.05.2018

Odluka o razrešenju i imenovanju zastupnika 10.05.2018

Izveštaj o potrebi sprovodjenja postupka 10.05.2018

Obaveštenje o sazivanju Skupštine 10.05.2018

Odluka o sazivanju Skupštine 10.05.2018

Osnivacki Akt 10.05.2018

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 08.05.2018

Predlog Odluke 27.04.2018

Poziv za Skupštinu akcionara Bezdan 27.04.2018

Godišnji izveštaj PP Bezdan za 2017. godinu 13.04.2018

Izvestaj nakon odrzavanja skupstine akcionara 05.04.2018

Odluka o prinudnom otkupu akcija 04.04.2018

Obaveštenje 29.03.2018 

Formular za glasanje u odsustvu 14.03.2018

Punomoćje za učešće na Skupštini akcionara 14.03.2018

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Bezdan 14.03.2018

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Bezdan 14.03.2018

Odluka usvajanje Finansijskog izvestaja PP Bezdan AD za 2016

Izvestaj nakon skupstine akcionara 26.05.2017

Dokument o objavljenim informacijama 2016. Bezdan 16.05.2017

Punomoć 21.04.2017

Formular za glasanje u odsustvu 21.04.2017

Poziv za Skupštinu akcionara Bezdan 21.04.2017

Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara Bezdan 21.04.2017

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara Bezdan 21.04.2017

Godišnji izveštaj Bezdan za 2016. godinu 20.04.2017

Obaveštenje o značajnim učešćima 06.12.2016

Obavestenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Bezdan

Izveštaj nakon održavanja Skupštine akcionara 18.07.2016

Obaveštenje od 24.06.2016. o sazivanju skupštine Bezdan AD Bezdan

Odluka od 24.06.2016. o sazivanju vanredne sednice - Bezdan AD

Predlog Odluke Nadzornog odbora Bezdan AD od 24.06.2016. o sticanju sopstvenih akcija

Formular za glasanje u odsustvu na sednici Skupstine 18.07.2016

Punomoc 18.07.2016

Izveštaj nakon skupštine akcionara 07.06.2016 Bezdan

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 11.05.2016

Punomoćje za Skupštinu akcionara 28.04.2016

Formular za glasanje u odsustvu za Skupštinu akconara 28.04.2016

Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara 28.04.2016

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara 28.04.2016

Poziv za Skupštinu Akcionara 28.04.2016

Godišnji izveštaj za 2015. godinu 12.04.2016

Izveštaj nakon skupštine akcionara 2016 BEZDAN

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija 17.02.2016

Punomoćje za skupštinu akcionara 17.02.2016

Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija BEZDAN 17.02.2016

Formular za glasanje u odsustvu za skupštinu akcionara 17.02.2016

Poziv za skupštinu 18.01.2016

Obaveštenje o značajnom učešću 16.12.2015

Izveštaj nakon skupštine akcionara 2015

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 10.06.2015

Cenovnici stoke od 21.05.2015

Cenovnici stoke od 20.05.2015

Poziv za skupštinu 15.05.2015

Godišnji izveštaj za 2014. 20.04.2015

Cenovnici stoke od 15.04.2015

Cenovnici stoke od 26.03.2015

Cenovnici stoke od 20.03.2015

Cenovnici stoke od 27.01.2015

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupstine akcionara PP "Pescara" AD 19.01.2015

Poziv za prisustvovanje vanrednoj sednici skupstine akcionara PP "Pescara" AD 19.01.2015

Cenovnici stoke od 13.1.2015

Izvestaj nakon skupstine akcionara 2014 BEZDAN

 

Cenovnik otkupa merkantilne psenice 30.06.2014

 

 

 

CENOVNIK otkupa merkantilnog kukuruza 03.06.2014

Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj sednici Skupstine PP BEZDAN AD dana 28.06.2014

 

P U N O M O Ć J E za skupstinu 28.06.2014

 

 

Poziv za skupstinu

 

Godisnji dokument o objvaljenim informacijama

 

Godisnji izvestaj PP Bezdan za 2013

 

Izvestaj nakon skupstine akcionara Bezdan 26.10.2013

Obavestenje o nacinu utvrdivanja cene akcija 02.10.2013

Odluka o prinudnom otkupu akcija PP BEZDAN AD 26.10.2013

USLOVI OTKUPA KUKURUZA PP BEZDAN AD 03.10.2013

 

Punomoc za vanrednu sednicu Skupstine PP BEZDAN AD za 26.10.2013

poziv za vanrednu  skupstinu PP BEZDAN AD za 26.10. 2013

odluka o sazivanju vanredne skupstine PP BEZDAN AD za 26.10.2013

Odluka o prinudnom otkupu akcija PP BEZDAN AD - PREDLOG 02.10.2013

Formular za glasanje u odsustvu na vanredovnoj sednici Skupstine PP BEZDAN AD dana 26.10.2013

 

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca Bezdan a.d. Bezdan

 

Uslovi otkupa merkantilne psenice roda 2013. godine u PP Bezdan AD Bezdan  01.07.2013

 

Cenovnici stoke od 01.07.2013

Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2012 14.06.2013

Izvestaj o bitnom dogadjaju - 14.06.2013

 

Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj sednici Skupstine dana 14.06.2013

Sazivanje Skupstine - BEZDAN 2013

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

 

poziv - Bezdan 30.04.2012.

Predlog Odluke o uskladivanju PP Bezdan AD Bezdan 30.04.2012.

PREDLOG Statuta PP Bezdan AD Bezdan 30.04.2012.

PP Bezdan AD Bezdan 08.05.2012.

 

Izvestaj o bitnom dogadaju - 09.06.2012.

 

Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja 2011 - 09.06.2012.

 

 

 

 

 

 
PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 17 maj 2012 11:56

 

 

Bezdan DOO Bezdan


Adresa: 25270 Bezdan, ul. Somborski put bb


tel. +381-(0)25-810-320, 810-260, 811-288

fax.+381-(0)25-811-388


e-mail: ppbezdan@matagrar.com


web stranica: www.ppbezdan.rs


Ugarković Milorad, generalni direktor

tel. +381-(0)25-810-283

mob. 064/883-08-30


Radičev Nikola, rukovodilac ratarske proizvodnje

mob. 064/883-08-31

 

Kosanović Milica, šef računovodstva

mob. 064/883-08-35


Radovanović Rosa, referent zaštite bilja

mob. 064/883-08-38


Ham Antal, referent mašinske radionice

mob. 064/883-08-34

 

Srimac Stipan, upravnik RJ ''Silos-sušara''

mob. 064/883-08-36

 

 

 

 


View Larger Map

Poslednje ažurirano utorak, 31 jul 2018 19:45